چربی گیر فایبرگلاس

GRHEADER

چربی گیر فایبرگلاس دستگاهی که برای جداسازی روغن و چربی قبل از ورود به چاه جاذبی طراحی و اجرا می شوند. یکی از مهمترین مشکلات ایجاد شده در آشپزخانه های صنعتی و تهیه غذا تجمع روغن و چربی در سیستم های زهکش و چاه می باشد که باعث ایجاد گرفتگی و انسداد خواهد شد.

شرکت مهندسی  آب ناب پیشرو با تکیه بر دانش فنی متخصصان  و گروه اجرایی خود اقدام به طراحی و ساخت سیستم های چربیگیر از جنس فایبر گلاس با راندمان بالا نموده است.

از مهمترین مزایای چربیگیر از جنس فایبرگلاس تولیدی شرکت آب ناب می توان به :

۱-     تعبیه یک عدد سبد آشغالگیر از جنس فایبرگلاس و باش بندی فلزی برای جلوگیری از ورود آشغال و ذرات معلق به تانک و در نتیجه جلوگیری از پر شدن تانک چربی گیر فایبرگلاس

۲-     کنترل خروجی با استفاده از تیوپ تثبیت کننده (مدیا) برای دادن زمان کافی جهت جدا شدن ذرات روغن و چربی در چربی گیر فایبرگلاس

۳-     آب بندی کامل مخزن و جلوگیری از نفوذ هرگونه آلودگی به محیط در چربی گیر فایبرگلاس

۴-     هزینه بسیار پایین تر و اقتصادی تر نسبت به تولیدات مشابه در چربی گیر فایبر گلاس

۵-     راندمان بالا در حذف روغن و چربی تا حدود ۸۰% در چربی گیر فایبرگلاس

۶-      استفاده از الیاف پلی مری مسلح (پلی ژل) در ساخت چربی گیر فایبرگلاس

۷-     گارانتی کامل و بدون شرط مخازن فایبرگلاس

۸-     قابلیت اتصال به لوله های پوش فیت در فلنچ های ورودی و خروجی در چربی گیر های فایبرگلاس

۹-     تعبیه ونت هوا از جنس UPVC در چربی گیر فایبرگلاس

۱۰- قابلیت مدفون شدن در زیر زمین و تحمل بار ترافیکی در چربی گیر فایبرگلاس

 

ابعاد چربیگیر های تولیدی شرکت آب ناب پیشرو مدل FSC

GRD Dimensional Data
MODEL Capacity

Liter

Length

cm

Width

cm

Height

cm

Inlet

Inches

Outlen

Inches

Grease

Outlen

Inches

Drain

Inches

Vent

Inches

Weight

Empety

kg

Weight Operation

kg

FSC30 ۳۰ ۴۸ ۳۵ ۵۵ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۲۸ ۵۰
FSC60 ۶۰ ۶۵ ۴۵ ۵۵ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۳۰ ۸۰
FSC120 ۱۲۰ ۱۰۰ ۵۵ ۵۵ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۳۷ ۱۳۰
FSC180 ۱۸۰ ۱۱۷ ۶۵ ۵۵ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۴۲ ۲۰۰
FSC500 ۵۰۰ ۷۵ ۷۰ ۱۰۰ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱/۲ ۱ ۱/۲ ۴۸ ۴۰۰
FSC750 ۷۵۰ ۱۱۵ ۷۰ ۱۰۰ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱/۲ ۱ ۱/۲ ۵۳ ۶۰۰
FSC1000 ۱۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۱۰ ۴ ۴ ۳ ۲ ۱ ۱/۲ ۶۸ ۸۰۰
FSC1500 ۱۵۰۰ ۱۴۵ ۱۰۰ ۱۱۰ ۴ ۴ ۳ ۲ ۱ ۱/۲ ۸۰ ۱۰۰۰
FSC2000 ۲۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۱۰ ۴ ۴ ۳ ۲ ۲ ۹۳ ۱۵۰۰
FSC2500 ۲۵۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۳۵ ۵ ۵ ۴ ۲ ۲ ۱۱۸ ۱۹۰۰
FSC3000 ۳۰۰۰ ۲۴۰ ۱۰۰ ۱۳۵ ۵ ۵ ۴ ۲ ۲ ۱۴۰ ۲۳۰۰
FSC3500 ۳۵۰۰ ۲۷۰ ۱۰۰ ۱۳۵ ۵ ۵ ۴ ۲ ۲ ۱۵۰ ۲۸۰۰
FSC4000 ۴۰۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۴۰ ۶ ۶ ۴ ۲ ۲ ۱۶۰ ۳۲۰۰
FSC5000 ۵۰۰۰ ۲۵۰ ۱۵۰ ۱۴۰ ۶ ۶ ۴ ۲ ۲ ۱۸۰ ۳۶۰۰
FSC6000 ۶۰۰۰ ۳۰۰ ۱۵۰ ۱۴۰ ۶ ۶ ۴ ۳ ۲ ۲۲۰ ۴۵۰۰

ظرفیت های بزرگتر با توجه به نیاز کارفرما قابل اجرا است هم چنین ابعاد فوق و فلنچ های ورودی و خروجی با توجه به نیاز کار فرما و شرایط محل نصب قابل تغییر است.