سپتیک تانک بتنی

SHeader

سپتیک تانک بتنی سپتیک تانک بتن مسلح (مخزن بتنی) جهت جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک طراحی و اجرا می گردند.این نوع از سپتیک به صورت پیش ساخته در کارگاه ساخته شده و به محل پروژه حمل می گردند جنس مصالح مصرفی در این نوع سپتیک تانک از جنس بتن مسلح و با استفاده از سیمان تیپ ۵ ضد سولفات می باشد. پوشش داخلی سپتیک بتن به صورت ایزوسیل و پوشش خارجی به صورت ایزوگام می باشد.

p7551

از آنجاییکه سپتیک تانک به عنوان ساده ترین و پر استفاده ترین واحد در تصفیه فاضلاب بویژه، تصفیه فاضلاب بهداشتی شناخته می شود، سپتیک تانک از جنس بتنی به جهت برخورداری از تکنولوژی آسان به عنوان یکی از انواع سپتیک تانک های ارزان قیمت و  مقرون به صرفه شناخته می شود که از نظر شکل و شمایل، همانند مخزنی است که توسط حداقل یک دیواره به ۲ قسمت تقسیم می شود.

در قسمت اول این مخازن، مواد و ذرات درشت ته نشین می گردد و در کف آن انباشته می گردد. همچنین چربی ها و روغن های شناور بر نیز بر روی سطح تجمع یافته، سپس میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب در شرایط بی هوازی، قسمتی از مواد آلاینده را تجزیه می کند که در این قسمت باعث می شود بار آلودگی فاضلاب کاهش یابد.

دیواره تعبیه شده در میان قسمت اول و دوم باعث می شود تا از ورود مواد ته نشین شده و چربی های شناور بخش اول به بخش دوم جلوگیری نموده تا در نهایت پساب از طریق یک لوله خروجی از سپتیک تانک شده و  در انتها پساب خروجی وارد چاه جاذب می گردد.

سپتیک تانک های پیش ساخته از جنس بتن مسلح تولید شده گروه صنعتی آب ناب پیشرو دارای میلگرد های مصرفی ۸ و ۱۴ آجدار می باشد و بدنه بیرونی این نوع سپتیک بصورت کاملا ایزوگام شده می باشد تا بواسطه آن، فاضلاب به بیرون از مخزن درز پیدا نکند