آشغالگیر

آشغالگیر، اولین تصفیه ایست که در تصفیه خانه ها در مورد فاضلاب خام انجام می گیرد. در ضمن آن مواد معلق درشت را از فاضلاب جدا می سازند. آشغالگیری، معمولاً با کمک صفحه های فلزی که سوراخ هائی به قطر چند میلیمتر تا چند سانتیمتر در آن ساخته شده و یا با کمک تورهای سیمی و به وسیله میله هائی که به صورت مایل در امتداد جریان فاضلاب قرار داده می شود انجام می گیرد.

آشغال گیری (Screening)

این واحد برای حذف مواد جامد درشت مانند چوب و پلاستیک استفاده می شود. آشغال گیرها، برای حفاظت پمپها و سایر وسایل مکانیکی و جلوگیری از گرفتگی شیرها وسایر ملزومات در تصفیه  خانه فاضلاب استفاده می شود.

انواع آشغال گیر

آشغال گیر دهانه درشت(CoarseScreen) این آشغال گیر ها  شامل میله های عمودی با فاصله ۱ سانتیمتر و بیشتر می باشد. جامدات زائد پشت میله ها در تصفیه خانه های کوچک به صورت دستی و در تصفیه خانه های بزرگ به صورت مکانیکی جمع آوری و دفع می گردد.

آشغال گیر دهانه ریز (FineScreen) : از سیم های به هم پیچیده یا صفحه فلزی مشبک که بر روی یک دیسک دوار یا بشکه هایی سوار شده  و به شکل نیمه شناور درمسیر جریان قرار می گیرند

–      نوع و ترکیب و مقدار آشغال ها بستگی به نوع فاضلاب تخلیه شده ، شیب لوله های شبکه و وسعت منطقه تحت پوشش شبکه و شرائط خاص منطقه دارد.

–      فاضلاب های خانگی اکثرا حاوی کاغذ ، باقی مانده مواد غذایی، مواد سلولزی و به طور روزافزون اجسام یا اشیای پلاستیکی می باشند.

–      در رابطه با مقدار آشغال های جمع شده باید توجه داشت که این امر در ساعات مختلف شبانه روز متناسب با مقدار جریان ورودی به تصفیه خانه تابع نوساناتی است.

–      مقدار آشغال ها به ازای هر نفر در سال برای آشغال گیر های درشت ۵-۲ لیتر و برای آشغال گیرهای ریز حدود ۱۵-۵ لیتر پیشنهاد می شود.

آشغال گیر ها را می توان بر اساس شاخص های زیر دسته بندی نمود:

۱-     فاصله میله ها (e)

–      آشغال گیرهای محافظ ایستگاه های پمپاژ (e=60-200 mm

–      آشغال گیرهای درشت (e=20-100 mm)

–      آشغال گیرهای ریز   (e<8-20 mm)

–      آشغال گیرهای بسیار ریز (e<8mm)

۲-     فرم آشغال گیر:

–      آشغال گیرهای میله ای راست

–      آشغال گیرهای خمیده

–      آشغال گیرهای شعاعی

–      آشغال گیرهای استوانه ای

–      آشغال گیرهای دارای اجزای متحرک